Wellness uitgelegd

Cryotherapie

Cryotherapie is een verzamelnaam voor behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van temperaturen rond of onder het vriespunt.


Vragen en antwoorden

Wat is cryotherapie?
Lichamelijke verzorging
Uitgelegd Redactie
· 26 oktober 2020
Antwoord nodig

Onbeantwoorde vragen

Is cryotherapie veilig?
Zijn de effecten van cryotherapie bewezen?